bcc
menu
bcc
strona strona główna mapa mapa serwisu
NASZA SIEDZIBA
mapa
Spotkanie z Prezydentem Olsztyna

W dniu 15 marca br. odbyło się w Ratuszu spotkanie Prezydenta Piotra Grzymowicza z przedstawicielami Olsztyńskiej Loży BCC. W spotkaniu uczestniczyli Wiesław Łubiński - Kanclerz Loży, Henryk Biały - prezes Corab, Janusz Skowroński - prezes Tewes-Bis, Eugeniusz Jaremko - prezes IPB Iława. Wymieniono doświadczenia w zakresie współpracy Prezydenta i Olsztyńskiej Loży BCC, związane z życiem gospodarczym miasta i udziału przedsiębiorców i ich wpływu na politykę miasta. Rozmawiano o możliwości bliższych kontaktów władz miasta z przedsiebiorcami. Zwrócono uwagę na możliwość funkcjonowania pzredsiębiorców w pracach komisji statutowych miasta.

16-03-2010
Design & CMS Galindia