bcc
menu
bcc
strona strona główna mapa mapa serwisu
NASZA SIEDZIBA
mapa
IX Edycja Konkursu "Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy" - rozstrzygnięta

W tym roku, po raz dziewiąty, rozstrzygnięto konkurs organizowany przez Business Centre Club przy współudziale Ministerstwa Finansów.

Celem konkursu, tak jak w poprzednich edycjach, jest promowanie wysokich standardów obsługi klienta oraz tworzenie między administracją skarbową a przedsiębiorcą relacji charakteryzujących się wzajemną życzliwością i profesjonalizmem.

Wyróżnione Urzędy  z Wojewdztwa Warmińsko-Mazurskiego

1. Urząd Skarbowy Elbląg – Naczelnik Jarosław Orłowski
2. Urząd Skarbowy w Bartoszycach - Naczelnik Michał Sprawka
3. Urząd Skarbowy w Braniewie - Naczelnik Lidia Szałach
4. Urząd Skarbowy w Olsztynie - Naczelnik Elżbieta Fąk

Inicjatywa zorganizowania konkursu powstała przed dziewięcioma laty. Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane 28 lutego 2002 r. pomiędzy Ministerstwem Finansów oraz Business Centre Club.

W tegorocznej edycji tytuł „Urzędu Skarbowego Przyjaznego Przedsiębiorcy” otrzymało 61 urzędów, wskazanych przez przedsiębiorców. Ocenie podlegały jakość obsługi podatnika przez urząd, łatwość komunikacji oraz kompetencje pracowników. Podobnie, jak w latach ubiegłych, Urzędy Skarbowe oceniane były na podstawie sumy punktów przyznanych przez przedsiębiorców w wypełnionej ankiecie konkursowej. Ankiety oceniające urzędy były przesyłane do Kanclerzy Lóż Regionalnych BCC, którzy koordynowali konkurs na szczeblu regionalnym. W tym roku na konkurs wpłynęło ponad 15 tysięcy ankiet.

Wyróżnione urzędy skarbowe otrzymały tytuł „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy – 2011”. Prawo używania tytułu przysługuje przez rok, tj. do czasu rozstrzygnięcia następnej edycji konkursu.

Dyplomy przedstawicielom najlepszych Urzędów wręczali: Maciej Grelowski, przewodniczący Rady Głównej BCC i Andrzej Parafianowicz, wiceminister finansów, generalny inspektor kontroli skarbowej.

29-06-2011
Design & CMS Galindia