bcc
menu
bcc
strona strona główna mapa mapa serwisu
NASZA SIEDZIBA
mapa
Statuetki Lidera Polskiego Biznesu rozdane

W Teatrze Wielkim-Operze Narodowej w Warszawie, odbyła się Wielka Gala Liderów Polskiego Biznesu, podczas której zostały wręczone Złote Statuetki w XXI edycji konkursu Lider Polskiego Biznesu. Złota Statuetka uznawana jest przez przedsiębiorców za jedną z najbardziej prestiżowych nagród gospodarczych w Polsce.

Nominacjami w konkursie uhonorowano najlepsze polskie przedsiębiorstwa i ich szefów, statuetki Lidera Polskiego Biznesu przyznano 11 z nich. W czasie uroczystości przedsiębiorcy odebrali także Diamenty do Złotych Statuetek Lidera Polskiego Biznesu, przyznawane dotychczasowym Laureatom konkursu, którzy utrzymali bądź poprawili swoją pozycję na rynku.

Kanclerz Olsztyńskiej Loży Wiesław Łubiński odebrał Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu.

Podczas Gali wręczono dwie Nagrody Specjalne wybitnym osobistościom spoza środowiska biznesu, za przyczynianie się do rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki rynkowej w Polsce.

Laureatami tegorocznej Nagrody Specjalnej zostali: premier Turcji Recep Tayyip Erdoğan oraz premier Hanna Suchocka.

Premier Turcji Recep Tayyip Erdoğan, otrzymał Nagrodę Specjalną BCC za systematyczne likwidowanie barier stojących na drodze rozwoju gospodarczego, konsekwentne dążenie do wolnego rynku, wzorcowe przeprowadzenie reform nazwanych Cichą Rewolucją oraz za rozwój dwustronnych stosunków gospodarczych między naszymi krajami i za przyjaźń okazywaną Polsce i Polakom.

Ze względów zdrowotnych nie mógł przybyć na uroczystość. W jego imieniu nagrodę odebrał Ali Babacan, wicepremier ds. gospodarczych Turcji.

Laudację na cześć Laureata wygłosił przewodniczący Jerzy Buzek.

Drugim laureatem tegorocznej Nagrody Specjalnej BCC została premier Hanna Suchocka, za przywrócenie polskiej gospodarce w okresie transformacji solidnej stabilności finansowej, wprowadzenie Polski na ścieżkę szybkiego wzrostu, przeprowadzenie długofalowych reform strukturalnych oraz za utrzymywanie znakomitych stosunków naszego kraju ze Stolicą Apostolską.

Laudację na jej cześć wygłosił główny ekonomista BCC prof. Stanisław Gomułka.

W Gali, wśród blisko 2 tysięcy gości, obok najlepszych przedsiębiorców z całej Polski - członków BCC, wzięli udział, m.in. wicepremier Waldemar Pawlak, premierzy Jerzy Buzek i Janusz Steinhoff, minister Jan Vincent Rostowski, członkowie rządu, parlamentarzyści, dyplomaci, wybitni przedstawiciele świata kultury, nauki, duchowieństwo i znani publicyści.

Galom towarzyszą aukcje charytatywne i loterie, z których środki przeznaczane są na działalność fundacji - podobnie jak w latach ubiegłych odbyła się m.in. aukcja Fundacji Synapsis.

Każda Gala ma specjalnie przygotowaną oprawę artystyczną i muzyczną. W tym roku wystąpił Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca MAZOWSZE im. Tadeusza Sygietyńskiego.

 

01-02-2012
Design & CMS Galindia