bcc
menu
bcc
strona strona główna mapa mapa serwisu
NASZA SIEDZIBA
mapa
Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy

W tym roku po raz 10 rozstrzygnięto konkurs organizowany przez BCC przy współudziale Ministerstwa Finansów.
  Celem konkursu, tak jak w poprzednich edycjach, jest promowanie wysokich standardów obsługi klienta oraz tworzenie między administracją skarbową a przedsiębiorcą relacji charakteryzujących się wzajemną życzliwością i profesjonalizmem.

W tegorocznej edycji konkursu tytuł "Urzędu Skarbowego Przyjaznego Przedsiębiorcy" otrzymało 59 urzędów, wskazanych przez przedsiębiorców:
- 9 z nich otrzymało to wyróżnienie po raz pierwszy;
- 4 urzędy: US w Łukowie, US w Ostrołęce, US Warszawa-Wola oraz Pierwszy US w Białymstoku otrzymały wyróżnienie po raz 10-ty.

W tegorocznej edycji pzredsiębiorcy podkreślali m.in. nie tylko profesjonalizm, ale i życzliwość oraz pozytywne nastawienie urzędników do podatnika. Za niedogodność uznano natomiast w wielu przypadkach brak możliwości załatwienia wszystkich spraw przez internet i konieczność osobistego stawiennictwa w urzędzie. Sugerowano również wydłużenie godzin pracy urzędów.

Wyniki w województwie warmińsko-mazurskim przedstawiają się następująco:
I MIEJSCE URZĄD SKARBOWY W ELBLĄGU
II MIEJSCE URZĄD SKARBOWY W OSTRÓDZIE
III MIEJSCE URZĄD SKARBOWY W OLSZTYNIE
IV MIEJSCE URZĄD SKARBOWY W BRANIEWIE
V MIEJSCE URZĄD SKARBOWY W GIŻYCKU

W tym roku na konkurs wpłynęło około 22 tysięcy ankiet.
Wyróżnione urzędy skarbowe otrzymują tytuł "Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy - 2012".
 

04-07-2012
Design & CMS Galindia