bcc
menu
bcc
strona strona główna mapa mapa serwisu
NASZA SIEDZIBA
mapa
Zmarł Honorowy Członek Bussines Center Club

   


 Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Honorowego Członka Bussines Center Club         

Księdza Infułata      

Juliana Żołnierkiewicza  

Był  czlowiekiem wielkim , a zarazem bardzo skromnym
Zawsze zapracowanym ale znajdującym czas na rozmowę z każdym, kto tego potrzebował.
Był Człowiekiem odważnym, dla którego najważniejsze było dobro innych.
Zawsze blisko ludzi, znał ich potrzeby i problemy był z nami i wśród nas.
Wspierał zagubionych, tych , którzy tracili nadzieję 
Jego ciepły uśmiech niósł pociechę
Trudno wyobrazić sobie Olsztyn bez Księdza Juliana.

Zawsze Będziemy o Nim Pamiętać

Kanclerz Olsztyńskiej Loży BCC
Wiesław Łubiński

26-10-2013
Design & CMS Galindia