bcc
menu
bcc
strona strona główna mapa mapa serwisu
NASZA SIEDZIBA
mapa
List do partii politycznych
Listę pytań dotyczących kluczowych kwestii reformatorskich przesłaliśmy dziewięciu liderom partii politycznych:
 
Markowi Borowskiemu – Socjaldemokracja Polska 
Romanowi Giertychowi – Liga Polskich Rodzin
Jarosławowi Kaczyńskiemu – Prawo i Sprawiedliwość
Andrzejowi Lepperowi – Samoobrona RP
Wojciechowi Olejniczakowi – Sojusz Lewicy Demokratycznej
Januszowi Onyszkiewiczowi – Partia Demokratyczna demokraci.pl
Waldemarowi Pawlakowi – Polskie Stronnictwo Ludowe
Donaldowi Tuskowi – Platforma Obywatelska
Waldemarowi Witkowskiemu – Unia Pracy
 
Jednocześnie zaprosiliśmy te osoby do wzięcia udziału w debacie wokół przedstawionych pytań. Planujemy ją przeprowadzić w BCC 1 października o godz. 11:00 w Warszawie a 11 października o godz. 12:00 w Olsztynie w Novotelu.
 
Pytania:
 
 1. Jakie stawki podatków PIT i CIT proponuje Pańska partia?
 2. Czy partia zamierza zawrzeć pakt społeczny, kiedy, jakie będą jego główne zapisy?
 3. Kiedy Polska powinna przyjąć euro?
 4. Czy partia zamierza doprowadzić do powołania komisji sejmowej, która dokona przeglądu ustaw gospodarczych i zaproponuje konieczne zmiany?
 5. Jak szybko partia zlikwiduje bariery rozwoju przedsiębiorczości:
-         nadmierną liczbę koncesji i zezwoleń
-         skomplikowane procedury rejestracji firmy
-         brak możliwości składania elektronicznych deklaracji podatkowych
-         długi czas trwania kontroli i nadmierną liczbę organów kontrolnych oraz możliwość prowadzenia jednocześnie kilku kontroli przez różne organy kontrolne
-         brak programu tanich kredytów dla osób rejestrujących pierwszą firmę
-         opieszałość w rozpatrywaniu spraw przez sądy gospodarcze
 
 1. Czy partia zamierza zlikwidować KRUS i jak szybko?
 2. Jaką politykę wobec rynku pracy proponuje partia:
-         ograniczenie emigracji zarobkowej
-         zachęty do tworzenia nowych miejsc pracy
-         wydłużenie wieku emerytalnego
-         emerytury pomostowe
-         otwarcie rynku pracy dla obcokrajowców
-         dostosowanie szkolnictwa do potrzeb i wymagań rynku pracy
-         ograniczanie tzw. samozatrudnienia
 
 1. Jakie są główne założenia polityki zagranicznej partii? W szczególności jaki jest pogląd Pańskiej partii na kwestie:
-         budowy tarczy antyrakietowej
-         politykę europejską i euro-atlantycką
-         konstytucję europejską
-         politykę wobec sąsiadów, ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec i Rosji
-         stanowisko wobec obecności polskich wojsk w Iraku i Afganistanie
 
 1. Czy partia przewiduje likwidację funduszy i agencji państwowych i w jakim czasie?
 2. W jaki sposób i jak szybko, po ewentualnie wygranych przez Pańską partię wyborach, zamierzają Państwo ograniczać koszty administracji centralnej i terenowej?
 3.  Jakie są pomysły partii na reformę systemu ochrony zdrowia? W szczególności:
-         czy stawka ubezpieczenia zdrowotnego będzie rosła
-         jak szybko zostanie określony koszyk świadczeń i standard usług zdrowotnych
-         czy przewiduje się częściową prywatyzację służby zdrowia
-         czy część wydatków na prywatne leczenie będzie można odliczać od podatku
-         czy wprowadzone będą indywidualne, komercyjne ubezpieczenia zdrowotne
 
 1.  Jakie działania należy przeprowadzić w celu likwidacji szarej strefy?
 2.  Co należy zrobić w celu odblokowania systemu korporacyjnego w niektórych branżach i zawodach?
 3.  Czy i w jaki sposób partia zamierza realizować i promować partnerstwo publiczno-prywatne?
 4.  Co Pańska partia proponuje w zakresie współpracy biznesu z instytucjami naukowo-badawczymi?
 5.  Jak zreformować szkolnictwo zawodowe?
 6.  Jak zreformować szkolnictwo wyższe?
 7.  Jakie projekty ustaw zamierzają Państwo przygotować w celu rozwijania infrastruktury drogowej?
 8.  Jakie projekty ustaw zamierzają Państwo przygotować w celu rozwijania budownictwa mieszkaniowego?
 9.  Jaką proponują Państwo strategię rozwoju wsi i rolnictwa?
 10.  Jaki system emerytalny i jaką strategię jego budowy zamierza realizować pańska partia po wyborach?
 
Brak precyzyjnych odpowiedzi uznamy za uchylanie się od szczerości wobec wyborców i tę opinię przekażemy przed wyborami wszystkim środowiskom gospodarczym w Polsce. Sytuacja jest zbyt poważna by czynić kurtuazyjne gesty.
 
 
 
Marek Goliszewski
prezes BCC
 
 
27-09-2007
Design & CMS Galindia