bcc
menu
bcc
strona strona główna mapa mapa serwisu
NASZA SIEDZIBA
mapa
10 LAT Olsztyńskiej Loży BCC
26 października br. obchodzono uroczystości 10-lecia Olsztyńskiej Loży BCC.
10 lat temu grupa olsztyńskich przedsiębiorców pod przewodnictwem Stefana Tkaczyka, powołała do życia klub przedsiębiorców.
        W grudniu 1998 roku Kanclerzem Olsztyńskiej Loży BCC został Marek Kołakowski Prezes Mebelplastu. Od 2 lat funkcję Kanclerza i Viceprezesa Zarządu BCC pełni Wiesław Łubiński – Dyrektor Centrum Edukacji „OSKAR”. W Pałacu Lubomirskich w Warszawie – siedzibie BCC nominację nowemu Kanclerzowi wręczył Prezes Marek Goliszewski. Przynależność do tego Klubu jest wyróżnieniem i nobilitacją. Loża Regionalna została powołana dla integracji członków BCC w regionie i tworzenia ośrodka wymiany informacji i współpracy dla członków BCC, pogłębiania autorytetu BCC w środowisku przedsiębiorców, władz, polityków, opinii publicznej i mediów. Rolą Kanclerza jest reprezentowanie regionalnego partnera dla władzy lokalnej mającego swe zaplecze w Warszawie, tworzenie autorytetów swoistego lobby lokalnego we współpracy z parlamentarzystami i przedstawicielami władz polityczno-gospodarczych.
Dla każdego przedsiębiorcy prowadzenie własnej firmy to wyzwanie, ale i duże ryzyko. Naszą intencją jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń, myśli, pomysłów a także integracja środowisk ludzi biznesu wokół ich żywotnych spraw – twierdzi Kanclerz Łubiński. Nasz Klub to pomoc, doradztwo, lobbing na rzecz podmiotów gospodarczych regionu. BCC to grupa Przyjaciół, którzy mogą na siebie liczyć w każdej sytuacji, a także ludzie na których mogą liczyć i polegać inni, z którymi współpracuje szereg instytucji i organizacji. Jesteśmy liczącym się partnerem dla władz lokalnych i samorządów.
        
         Działania BCC w regionie koncentrują się na integracji środowisk przedsiębiorców. Klub podejmuje działania zmierzające do przełamywania złych stereotypów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budowaniem solidnej marki.
         Przedstawiciele Olsztyńskiej Loży BCC funkcjonują w wieluorganizacjach opiniotwórczych. Pracują między innymi w Komisji Dialogu Społecznego, Komisji Akredytacyjnej Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, Regionalnym Komitecie Sterującym ds. Rozwoju Województwa Warmińsko-Mazurskiego czy Komisji Zdrowia.
         Olsztyńska Loża włącza się aktywnie w organizację licznych konkursów, takich jak: Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy,
Ostre Pióra, Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej, Bezpieczeństwo pracy w małych zakładach, Medal Europejski. Współpracuje z wieloma innymi organizacjami zarówno przedsiębiorców jak i związków zawodowych.
         Jednym z największych sukcesów klubu uznaje się inicjatywę powstania „Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa”. To stowarzyszenie jest przykładem dla całego kraju, że można doprowadzić do końca sprawy niedokończone, że można wpływać na bieg historii zdarzeń, pomimo pogmatwanych losów ich twórców.
         W swojej działalności Loża docenia istotną rolę środowisk dziennikarzy. Ich opiniotwórcza rola jest nie oceniona. Tych, którzy potrafią się wyróżnić
i przybliżyć idee gospodarki rynkowej BCC wyróżnia Ostrymi Piórami.    
 
         Bliska współpraca ze środowiskami naukowymi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz innych uczelni i szkół sprawia, że przedstawiciele Loży mają ugruntowane i przemyślane, poparte dowodami naukowymi, opinie w dziedzinie prawa, ekonomii i zarządzania.
 
         Przedsiębiorcy Olsztyńskiej Loży BCC swoją pracą oraz życiem prywatnym udowadniają, iż sukces nabiera znaczenia dopiero wtedy, kiedy dzieli się go z innymi.
         To oni są inicjatorami wielu charytatywnych akcji. Współtworzą Kapitułę Wielkiego Serca, Mikołaj Dzieciom oraz wielkanocną zbiórkę Kurczaczek. Integrują środowisko pracodawców w organizowanych imprezach takich jak: „Moda i biznes”, turniej o Złotą kulę oraz wielu spotkaniach o charakterze rozrywkowym.   
        
 
         26 października z okazji 10-lecia Olsztyńskiej Loży BCC na Olsztyńskim Zamku spotkali się przedstawiciele władz województwa: Anna Szyszka Wojewoda Warmińsko- Mazurski, Jacek Protas Marszałek Województwa, arcybiskupi Wojciech Ziemba i arcybp Senior Edmund Piszcz, Czesław Jerzy Małkowski Prezydent Miasta Olsztyn, parlamentarzyści Warmii i Mazur, radni województwa i Olsztyna, zaprzyjaźnione firmy i przedsiębiorcy. Gościem honorowym Gali był Konsul Honorowy Królestwa Hiszpanii z Gdańska Maciej Don Dobrzyniecki. Szczególnym gościem był prezes BCC Marek Goliszewski, który w całodziennej wizycie spotkał się z przedstawicielami władz Uniwersytetu, wygłosił wykład i dyskutował ze studentami UWM, spotkał się z władzami województwa w Urzędzie Marszałkowskim i Prezydentem Olsztyna w Urzędzie Miasta.
         Podczas uroczystości na zamku zasłużonym przedsiębiorcom i długoletnim członkom BCC przyznano odznaczenia przyznane przez Prezydenta Rzeczpospolitej. Byli to:
Bronisław Chwała – Prezes PGN
Daniel Dragański – Prezes Ink Spot
Sławomir Matwicki – ABS Naterki
Leszek Lik – Redaktor Naczelny Nowego Życia Olsztyna
Henryk Biały – Prezes Corab.
Odznakami za zasługi dla województwa warmińsko-mazurskiego uhonorowano:
Marka Goliszewskiego
Dorotę Kuczyńską.
         Osiem firm członkowskich BCC z województwa za przetrwanie najtrudniejszego okresu w życiu przedsiębiorcy – 10 lat funkcjonowania firmy na rynku - otrzymało statuetki 10-lecia BCC. Urzędom i znakomitym osobom, które wyróżniły się szczególną współpracą z Klubem przyznano okolicznościowe statuetki i grawertony.
         Najważniejszym wydarzeniem uroczystości było uhonorowanie Prezydenta Miasta Olsztyn Czesława Jerzego Małkowskiego Godnością Honorową Członka BCC, po Ryszardzie Górecki – senatorze i rektorze UWM jest to druga godność w historii Klubu na Warmii i Mazurach.
Galę uświetnił występ artystów Teatru Muzycznego z Poznania, którzy zostali zaproszeni na obchody 10-lecia Klubu Pani Karolina Garnińska i Pan Andrzej Kuczyk. Zaprezentowali najpiękniejsze utwory i sceny muzyki operetkowej.
         Na ręce Kanclerza wpłynęło kilkadziesiąt okolicznościowych listów
i gratulacji.
14-11-2007
Design & CMS Galindia