bcc
menu
bcc
strona strona główna mapa mapa serwisu
NASZA SIEDZIBA
mapa
I Warmińsko-Mazurskie Forum Ekologiczne
Warmińsko-Mazurskie Forum Ekologiczne odbyło się 18 kwietnia 2008 r. w hotelu
„Zamek Ryn” w Rynie na Mazurach. Podczas Forum nastąpiło rozstrzygnięcie Konkursu „Orły Biznesu Warmii i Mazur”. Konkurs objął swoim honorowym patronatem Pan Marian Podziewski Wojewoda Warmińsko-Mazurski. Organizatorem Forum była Olsztyńska Loża Business Centre Club oraz Bank Ochrony Środowiska S.A. w Olsztynie. Generalnym partnerem konkursu była TOYOTA Olsztyn. Partnerami natomiast: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Celem konkursu było promowanie osób i firm działających na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, które:
- w swojej działalności charakteryzują się wysoce etyczną i prospołeczną postawą;
- stosują innowacyjne techniki i technologie przestrzegając zasad proekologicznego i zrównoważonego rozwoju;
- wnoszą istotny wkład w rozwój lokalny i regionalny.
 Kategorie:
- firmy korporacyjne
- małe i średnie przedsiębiorstwa
- rzemiosło.
Swój udział zadeklarowało około dwudziestu firm, które pragnęły zaprezentować swoje osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska. Wśród firm nie brakuje również takich, które mają wdrożony System Zarządzania Środowiskowego (ISO 14001).

Celem Forum była wzajemna wymiana wiedzy oraz zwrócenie uwagi na prawny i praktyczny aspekt ochrony przyrody na Warmii i Mazurach. Planuje się trzy sesje tematyczne:
- Ochrona Wody,
- Ochrony Powietrza,
- Ochrony Ziemi

Statuetki otrzymali:
- Michelin S.A.
- Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane IPB
- Krynicki Recykling

Dla nagrodzonych gratulacje

18-05-2008
Design & CMS Galindia