bcc
menu
bcc
strona strona główna mapa mapa serwisu
NASZA SIEDZIBA
mapa
List Kanclerza Wiesława Łubińskiego do władz miasta i regionu oraz parlamentarzystów

Kanclerz Olsztyńskiej Loży BCC Wiesław Łubiński zwrócił się z apelem do władz województwa i miasta oraz parlamentarzystów.

"Olsztyńskie środowisko biznesu zaniepokojone jest planami Rządu, aby Olsztynowi nie przyznać statusu Metropolii. Zdajemy sobie sprawę, że nie czas i moment szukania winnych i tworzenia kolejnych czarnych wizji Olsztyna
i Regionu.
        Pragniemy jednak zauważyć, że zaistniała sytuacja w prostej konsekwencji może doprowadzić do stopniowego wykluczenia naszego regionu. Nie musi nastąpić to natychmiast, jednak sprawa ta już dziś budzi spore napięcia, także społeczne. Może to w konsekwencji doprowadzić do rezygnacji szeregu przedsiębiorców z inwestowania w naszym województwie.
        Mamy świadomość, że nie posiadamy w regionie silnej gospodarki, ani dużego zaludnienia. Posiadamy jednak szereg innych atrybutów. Naszą szansą jest rozwój. Przywileje i udogodnienia wynikające ze statusu metropolii, mogą być w tym zakresie bardzo interesujące.
        Przedsiębiorcy Olsztyńskiej Loży Business Centre Club wzywają władze Regionu i Olsztyna oraz wszystkie siły polityczne do działań ponad podziałami dla dobra Regionu i mieszkańców, (na które Państwo powołujecie się w swojej działalności), celem doprowadzenia do uzyskania przez Olsztyn statusu Metropolii."
06-06-2008
Design & CMS Galindia