bcc
menu
bcc
strona strona główna mapa mapa serwisu
NASZA SIEDZIBA
mapa
Wkład niemieckiego księdza w pojednanie

W kościele parafialnym w Bartągu odbyła się uroczystość poświęcenia tablicy pamiątkowej ku czci katolickiego księdza Johannesa Gehrmanna, którego rodzina wywodzi się z Jarot. Ksiądz był rzecznikiem pojednania polsko-niemieckiego, organizatorem pomocy charytatywnej dla Polski. W 1993 roku doprowadził do spotkania obrońców Westerplatte i marynarzy z pancernika "Schlezwig - Holstein", który ostrzeliwał przyczółek we wrześniu 1939 roku. W latach 80-tych wraz z Herbertem Monkowskim z Jarot, obecnie mieszkańcem Niemiec, zorganizował transport 170 tirów z darami dla Polski.
Na uroczystość poświęcenia tablicy ku czci ks. Gehrmanna przyjechali m. in. przedstawiciele mieszkańców byłego powiatu olsztyńskiego.

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło  Kanclerza Olsztyńskiej Loży Pana Wiesława Łubińskiego. Otwarto też wystawę poświęconą ks. Gehrmannowi, na której znalazły się m.in. przyznane mu odznaczenia polskie i niemieckie.
27-06-2008
Design & CMS Galindia