bcc
menu
bcc
strona strona główna mapa mapa serwisu
NASZA SIEDZIBA
mapa
Spotkanie dyskusyjne poświęcone przystąpieniu Polski do strefy euro

Wydział Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie, Loża Olsztyńska BCC oraz Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zorganizował spotkanie dyskusyjne poświęcone:
- kształtowaniu się kursu walutowego i perspektywie przystąpienia Polski do strefy euro;
- stabilizacja kursu walutowego w drodze do euro;
- problematyce pozyskiwania funduszy unijnych;
 

 

Wprowadzenia do dyskusji dokonali:
- dr Marek Garbowski i mgr Grzegorz Borkowski
-mgr Bożena Cebulska
Spotakanie odbyło się 2 kwietnia br. o godz. 17 w sali Dębowej Hotelu Warmińskiego w Olsztynie.

31-03-2009
Design & CMS Galindia