bcc
menu
bcc
strona strona główna mapa mapa serwisu
NASZA SIEDZIBA
mapa

Szanowni Państwo!

Pierwszym koordynatorem i inicjatorem powstania Olsztyńskiej Loży BCC był Stefan Tkaczyk - prezes Mazurskich Mebli International. Było to 18 marca 1996 roku.
2 grudnia 1998 roku funkcję Kanclerza objął Marek Kołakowski - Prezes Mebelplast S.A.


20 grudnia 2005 roku nastąpiła zmiana Kanclerza.
Został nim Wiesław Łubiński - Dyrektor Centrum Edukacji "OSKAR".

W Pałacu Lubomirskich w Warszawie – siedzibie BCC nominację wręczył Prezes Marek Goliszewski. Przynależność do tego Klubu jest wyróżnieniem i nobilitacją.
Loża Regionalna została powołana dla integracji członków BCC w regionie i tworzenia ośrodka wymiany informacji i współpracy dla członków BCC, pogłębiania autorytetu BCC w regionie, w środowisku przedsiębiorców, władz, polityków, opinii publicznej i mediów. Rolą Kanclerza jest reprezentowanie regionalnego partnera dla władzy lokalnej mającego swe zaplecze
w Warszawie, tworzenie autorytetów swoistego lobby lokalnego we współpracy
z parlamentarzystami i przedstawicielami władz polityczno-gospodarczych.
Wiesław Łubiński – twórca i organizator placówek edukacyjnych pod nazwą „OSKAR”, znany działacz społeczny odbiera tę nominację jako wielkie wyróżnienie dla dotychczasowej pracy. Do chwili obecnej był członkiem Konwentu BCC w Warszawie.

Design & CMS Galindia